Home PageAbout UsPrivacy Policy

Privacy Policy

Perniagaan Alam Bacha dibina berdasarkan kepercayaan yang wujud antara kami dan pelanggan. Untuk memastikan kerahsiaan maklumat yang anda salurkan kepada kami, kami berpegang kepada prinsip-prinsip berikut:

  1. Alam Bacha hanya mengumpul maklumat peribadi yang sesuai dan perlu untuk memenuhi pesanan pelanggan serta untuk menerajui perniagaan kami.
  2. Alam Bacha menggunakan maklumat peribadi pelanggan untuk menyediakan perkhidmatan dan produk yang lebih baik untuk pelanggan.
  3. Sekiranya perlu, Alam Bacha akan menyalurkan maklumat peribadi pelanggan ke pihak lain, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.
  4. Alam Bacha tidak akan mendedahkan maklumat peribadi pelanggan kepada organisasi luar melainkan kami mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada anda atau sekiranya diarahkan atas sebab perundangan.
  5. Alam Bacha akan memastikan maklumat peribadi anda dalam simpanan kami adalah tepat dan sentiasa dikemaskini.
  6. Alam Bacha mengekalkan sistem keselamatan yang sesuai untuk mencegah pencerobohan maklumat peribadi anda daripada sesiapa sahaja termasuk staf kami.
  7. Dengan mengekalkan komitmen kepada prinsip-prinsip ini, Alam Bacha menghormati kepercayaan yang pelanggan berikan kepada kami.